fbpx

Gody Wuod Ugenya – Iber Piny gi Malo

';

Ohangla artist from Ugenya, Siaya county.

Share:
(c) Copyright 2022. Vitex Studio Nairobi